Rockesokkdagen 21. mars

"Rock your socks" kom opprinnelig fra USA, og i 2006 ble den første internasjonale dagen for Downs syndrom markert. Men hvorfor akkurat 21.mars? Jo, de som har Downs syndrom blir nemlig født med 3 eksemplarer av kromosom nr. 21, derav 21/3. Verdensdagen brukes til å spre kunnskap om Downs syndrom og til å løfte fram betydningen av hvert enkelt menneske. Vi har alle muligheten til å stå opp for menneskeverdet og vise at Norge skal være et land med plass til alle.

Ved å ta på deg ulike sokker denne dagen, er du med på å markere at vi alle er forskjellige og like mye verdt. Legg gjerne ut et bilde av flokken din med #rockesokk på Instagram.