Boka er skrevet for forskere og studenter, og for praktikere og beslutningstakere, som ønsker kunnskap ikke bare om forskningens resultater, men også om dens metoder. Barn og unges levekår, oppvekstmiljø, problemer og ressurser, og kunnskap om hvordan de selv opplever sin tilværelse, har de siste to?tre tiårene fått stadig større oppmerksomhet fra politikere, forskere og praktikere, i Norge som i andre land. Å forstå barn og unges levekår og de mulighetene og utfordringene de møter i dagens samfunn er en grunnleggende utfordring for både politikk og forskning. Hvilke metoder og perspektiv som bør velges for innsamling av data og i hvilke sammenhenger, må ses i forhold til hva man prøver å finne ut av..Hva data forteller oss vokser ikke ut av dataene i seg selv, men av vår fortolkning av dem. Det er forskeren som forvandler data til indikatorer og til kunnskap. I denne boka gis et innblikk i hvilke perspektiver og metoder som kan benyttes for å oppnå best mulig kunnskap om barn og unge.. .. Boka er redigert av psykolog og forsker Elisabeth Backe-Hansen og professor i sosiologi Ivar Frønes. I boken er det bidrag av: Elisiv Bakketeig, Elisabeth Gulløy, Marit Haldar, Gustav Haraldsen, Tine K. Jensen, John Kjøbli, Geir H. Moshuus, Kristin Berg Nordahl, Elisabet Näsman, Ardis Storm-Mathisen, Torbjørn Torsheim, Elise Seip Tønnessen, Bo Vinnerljung og Randi Wærdahl. . . .
Les mer
Boka gir et innblikk i hvilke perspektiver og metoder som kan benyttes for å oppnå best mulig kunnskap om barn og unge. Den er beregnet på forskere, studenter, praktikere og beslutningstakere som ønsker kunnskap, ikke bare om forskningens resultater, men også om dens metoder.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205420878
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
538 gr
Høyde
240 mm
Bredde
166 mm
Tykkelse
24 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Flerspråklig
Format
Product format
Heftet
Antall sider
285