Til alle tider har mennesker flyttet fra ett område til et annet. Betegnelsen migrasjon brukes ofte om flytting over landegrenser, altså innvandring og utvandring, og kan være både frivillig og tvungen, lovlig og ulovlig.

Fenomenet migrasjon ses i lys av strukturelle årsaker på den ene siden og individuelle motiv på den andre, og årsakene til at mennesker migrerer er mange og komplekse. Les deg opp på et brennaktuelt tema.