Multisystemisk behandling av barn og unge med atferdsproblemer

Heftet / 2000 / Bokmål
418,-
351,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Denne veldokumenterte håndboken gir en detaljert klinisk beskrivelse av MST som tilnærming til behandling av barn og unge med omfattende atferdsproblemer. MST er en behandlingsmåte basert på familie og lokalmiljø, og erfaringene viser at den er et godt og kostnadseffektivt alternativ til behandlingsmåter der den unge plasseres utenfor hjemmet. Metoden fokuserer på de kjente årsakene til atferdsproblemer blant barnets eller den unges familie, lekekamerater eller omgangskrets og skolemiljø. I boken presenteres de ni behandlingsprinsippene som utgjør metodens fleksible, teambaserte rammeverk. MST tar særlig sikte på å fremme styrken og motstandskraften i familien, fjerne den unge fra et belastende miljø, bedre skoleprestasjonene og bygge opp et sosialt støttesystem hjemme og i lokalmiljøet. Boken henvender seg i første rekke til ansatte innen barnevern og sosialvesen og til universitets- og høgskolestudenter innen helse- og sosialfagene, men den kan med stort utbytte også leses av alle som er opptatt av å bedre oppvekstvilkårene for alle barn og unge.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788244607506
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Kommuneforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2000