Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Velkommen til hovedstadens nyeste universitet! På OsloMet kan du velge i 48 bachelorprogram, 38 masterprogram og 7 Ph.d-program fordelt på 3 studiesteder.

Finn riktig Akademika for ditt studium!

I Pilestredet:
Akademika Frydenlund (Pedagogikk, journalistikk, ergo- og fysioterapi, farmasi, bibliotek- og mediefag)
Akademika Pilestredet (Økonomi og administrasjon, sykepleie, helse- og sosialfag, kunst og design, tekniske fag)

På Kjeller:
Akademika Kjeller (Helse- og sosialfag, pedagogikk, ernæring, produktdesign)

Lorentzen
 

Ny bok fra OsloMet-forfatter Per Lorentzen!

 

I denne boken ser Lorentzen kritisk på mentaliseringsteoriens menneskesyn og hvordan dette praktiseres i barnevernet. Han trekker også frem hva som kan være alternative forståelsesmåter. 

Dette er en viktig bok for studenter som skal arbeide i barnevernet, særlig barnevernspedagoger, sosionomer, jurister og psykologer.

Flere bøker av Per Lorentzen

Bøker av OsloMet-forfattere

Akademika-butikker tilknyttet OsloMet

OsloMet-profilvarer

Se flere farger og størrelser

Studieteknikk

Hjelpemidler

Aktuelle saker