Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Velkommen til hovedstadens nyeste universitet! På OsloMet kan du velge i 48 bachelorprogram, 38 masterprogram og 7 Ph.d-program fordelt på 3 studiesteder.

Finn riktig Akademika for ditt studium!

I Pilestredet:
Akademika Frydenlund (Pedagogikk, journalistikk, ergo- og fysioterapi, farmasi, bibliotek- og mediefag)
Akademika Pilestredet (Økonomi og administrasjon, sykepleie, helse- og sosialfag, kunst og design, tekniske fag)

På Kjeller:
Akademika Kjeller (Helse- og sosialfag, pedagogikk, ernæring, produktdesign)

Bøker av OsloMet-forfattere

Akademika-butikker tilknyttet OsloMet