I Barn og unges læringsmiljø 2 vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen førskolelærerutdanningen, men egner seg også til bruk for idrettsstudenter der blant annet sosialisering og lek for barn utgjør sentrale aspekter.
Les mer
Boka belyser barns sosialiseringsprosess fra sentrale ståsteder i det moderne samfunn. Temaer som tas opp er sosialiseringsprosessen som begrep, lek som sosialiseringsfaktor, overgangen fra barnehage til skole, barn i et flerkulturelt samfunn, og tospråklighet. Boka er spesielt rettet mot førskolelærer- og allmennlærerstudenter, men passer også for fagpersoner, foreldre, og de som på en eller annen måte arbeider med barn og unges utvikling og læring. Bidragsytere i boken er Ann Kristin Larsen, Kamil Øzerk og Eva Skogen. Har litteraturliste og register.
Les mer
Barn og unges læringsmiljø 1 og 2 er tidligere utgitt i ett bind

Produktdetaljer

ISBN
9788276347173
Publisert
2006
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
313 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
11 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
171

Redaktør
Illustratør