Motivasjon griper inn i alle sider ved et menneskes liv og utvikling. Hva som motiverer oss, kan ofte bety forskjellen på suksess og nederlag: for barn i barnehage og skole, for unge i skole og utdanning, for de som står ved starten av yrkeslivet, og for voksne som arbeidstakere og som ledere. Ole Fredrik Lillemyr har i en årrekke forsket på motivasjon i barnehage, skole og lærerutdanning og deler sine erfaringer med leseren i denne viktige boka. Han gir en solid redegjørelse for begrep som motivasjon og selvforståelse, og en oversikt over nyere motivasjonsteorier. Dette omsetter han videre i praksis, blant annet gjennom måten å relatere motivasjon og ledelse på. Boka er forankret i teori og forskning på feltet motivasjon, med vekt på nyere studier nasjonalt og internasjonalt. Grunnleggende spørsmål om hva motivasjon egentlig er, hvorfor motivasjon er så viktig, og hvordan vi forklarer og forstår motivasjon, blir tatt opp til drøfting. Boka er rettet mot førskolelærer- og lærerutdannere, studenter og pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne, men er samtidig relevant for praktikere og omsorgsutøvere som er opptatt av motivasjon i bedrifter og næringsliv. -------------- Boka er velskrevet og forfatteren har gjort et grundig arbeid i å belyse hva som motiverer eller påvirker oss til handling gjennom teoretisk begrunnede resonnementer og gode eksemplifiseringer. Avslutningsvis kan det konkluderes med at boka absolutt er leseverdig og representerer et verdifullt bidrag til studenters, fagpedagogers og omsorgarbeideres søken etter en mer nyansert forståelse av det utfordrende fenomen som går under navnet motivasjon. (Richard Haugen, Universitetet i Tromsø, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/2010)
Les mer
Boka drøfter og presenterer teorier, forskning og praktisk-metodiske utfordringer innenfor feltet motivasjon. Boka henvender seg til omsorgsutøvere, førskolelærere, lærere, pedagoger og lærerutdannere, men er også relevant for foreldre og andre omsorgspersoner for barn, unge og voksne, i tillegg til ledere og mellomledere i organisasjoner og bedrifter. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215010786
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
341 gr
Høyde
226 mm
Bredde
151 mm
Tykkelse
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
236