Denne boken tar for seg en tendens i norsk menneskerettighetsdebatt. I økende grad synes debatten i Norge å fokusere på storsamfunnets og flertallets behov for menneskerettslig beskyttelse. Menneskerettighetenes kjernemekanisme . å vær e mindretallets og de marginaliserte gruppenes trumfkort mot flertallets og storsamfunnets interesser . tones ned. Denne boken tar for seg tre eksempler fra de senere års norske menneskerettighetsdebatt. Den hevder at eksemplene i realiteten uttrykker kommunitariske strømninger i norsk menneskerettslig argumentasjon. Til en viss grad er menneskerettighetene også flertallets rettigheter. Forfatteren mener likevel at det er grunn til å minne om at menneskerettighetene også har et utspring i en tradisjon som vektlegger enkeltindividets vern mot flertallets behov.
Les mer
Forfatteren viser i boken til tre eksempler på hva han mener er et kommunitaristisk synspunkt i den norske menneskerettighetsdebatten, her definert som en tro på at det er "samfunnet som er utgangspunktet for å tenke individ, og ikke omvendt". Boken er ment som kritikk av en bestemt bruk av menneskerettighetsbegrepet, en bruk som blant annet forutsetter at menneskerettighetene tilhører de vi synes fortjener dem, og at plikten til å respektere menneskerettighetene ligger hos grupperinger som er upopulære blant flertallet i befolkningen. Forfatteren peker på at det er sider ved menneskerettighetene som forutsetter et motsatt utgangspunkt.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788292581162
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Civita AS
Vekt
210 gr
Høyde
148 mm
Bredde
211 mm
Tykkelse
7 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
128

Forfatter