Profesjonsetikk

I yrkeslivet vil ein stå overfor ei rekke etiske utfordringar. Denne serien set søkelys på korleis ein kan møte krav og forventningar som kjem i konflikt med kvarandre, og sikre høg kvalitet i eigen profesjonell praksis.