Samproduksjon i forskning forskning med nye aktører

Heftet / 2019 / Bokmål
499,-
419,-
Levering 2-12 dager

Produktbeskrivelse

Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer reiser krav om brukermedvirkning eller samproduksjon i forskning? Det er økende forventninger og krav til at ikke bare forskere, men også brukerne av helse- og velferdsforskning skal delta aktivt i forskningsprosessen. Hensikten med boka er å reflektere kritisk over brukermedvirkning i forskning. Boka tar opp spørsmål som: Hva er bakgrunnen for at samarbeid med, og medvirkning av brukere av forskningen, har kommet så tydelig på dagsorden? Hvem defineres som brukere, og hva ligger i medvirknings- og samproduksjonsbegrepet? Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer reiser krav om brukermedvirkning eller samproduksjon i forskning? Og innebærer samproduksjon av kunnskap at forskningen blir bedre og mer relevant? Hoveddelen av bokas kapitler er basert på konkrete prosjekter der samproduksjon av kunnskap mellom forskere og andre aktører har stått sentralt. De resterende kapitlene tar opp mer prinsipielle problemstillinger som metodologiske og etiske utfordringer, hvordan ulike kunnskapsformer kan finne sin plass innenfor et samproduksjonsparadigme, og hvordan forskningskvalitet og nytteverdi kan begrepsfestes og evalueres. Boka er skrevet for forskere, phd- og masterstudenter, men også brukerorganisasjoner og tjenester som deltar i helse- og velferdsforskning.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215031668
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2019