Boka består av ti kapitler og gir studenter bred sosialpedagogisk forståelseskunnskap og handlingskunnskap. På det første området handler dette om historiske røtter, utviklingslinjer og grunnlagstenkning innen sosialpedagogikken. Videre beskrives oppvekstmiljø, sosial inkludering, normalisering og myndiggjøring som sentrale områder for sosialpedagogisk forståelse. Sosialpedagogisk metodisk arbeid blir grundig belyst med utgangspunkt i praktiske situasjoner der utsatte barn opptrer som enkeltpersoner og i gruppe. Mens den forrige utgaven la vekt på forståelse og refleksjon, legger denne reviderte utgaven vekt på metodisk handling i tillegg. Sammenhengen mellom de tre begrepene i undertittelen forståelse, handling og refleksjon er sentral. Det er to nye kapitler i boka, «Metodisk sosialpedagogisk arbeid med barn» og «Metodisk sosialpedagogisk arbeid med grupper av barn». De andre kapitlene er fornyet og ajourført med ny kunnskap. Boka retter seg mot studenter på bachelornivå innen barnevern, vernepleie og lærerutdanning og studenter som studerer sosialpedagogikk, pedagogikk og spesialpedagogikk. Boka kan brukes på masterutdanninger og etter- videreutdanninger innen helse- og sosialfagene og innen lærerutdanning. Alle kapitlene inneholder mange refleksjonsoppgaver som gir gode muligheter til studentaktive læringsformer. Per-Åge Gjertsen er cand.polit. og førstelektor. Han har siden 1993 vært tilsatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har undervist ved avdeling for helse- og sosialfag og avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Gjertsen underviser nå på bachelornivå i barnevern og på videreutdanning ved program for barnevernpedagogutdanning. Han har sosialpedagogisk praksis fra skole, psykisk helsevern, fengselsvesen og kriminalomsorg.
Les mer
Boken gir studenter bred kunnskap innen sosialpedagogisk forståelseskunnskap og handlingskunnskap. Det er lagt vekt på metodisk handling i tillegg til forståelse og refleksjon, og sammenhengen mellom disse begrepene er sentral. Boken tar også for seg metodisk sosialpedagogisk arbeid med barn, og med grupper av barn. Den er skrevet for studenter på bachelornivå innen barnevern, vernepleie og lærerutdanning, samt studenter som studerer sosialpedagogikk, pedagogikk og spesialpedagogikk. Boken kan også brukes på masterutdanninger og etter- og videreutdanninger innen lærerutdanning og innen helse- og sosialfagene. Med oppgaver. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245010114
Publisert
2010
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
655 gr
Høyde
240 mm
Bredde
171 mm
Tykkelse
21 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
320

Forfatter