Tal i arbeid matematikk 1M

Heftet / 2000 / Nynorsk
469,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Tal i arbeid Tal i arbeid er eit læreverk for matematikkfaget på alle yrkesfaglege studieretningar i den vidaregåande skulen, matematikk 1M. Læreverket har eigne lærebøker for alle studieretningane:. Byggfaga (byggfag, tekniske byggfag og trearbeidsfag). Elektrofag. Formgivingsfag. Helse- og sosialfag. Hotell- og næringsmiddelfag. Mekaniske fag. Naturbruk. Yrkesfag med tillegg for kjemi- og prosessfag Lærebøkene er alt-i-eitt-bøker som omhandlar alle mål og hovudmoment i samsvar med den nye læreplanen frå 1999. Bøkene inneheld teori, døme og oppgåver, og dei er gjennomillustrerte. Det finst òg ein felles ressursperm for alle dei ti yrkesfaglege studieretningane. Ressurspermen inneheld stoff som skal vere ei støtte for læraren i planlegginga og gjennomføringa av undervisninga. Tal i arbeid for byggfagaI denne boka er matematikken tilpassa emna i studieretningane for byggfaga. Både i teori, døme, illustrasjonar og oppgåver vil ein finne fagområde frå studieretninga. ForfattaraneTil saman seks forfattarar står bak læreverket Tal i arbeid. Odd Bue, John Engeseth, Aage Ingjer, Per Inge Pedersen, John Ivar Solvik og Susanne Stengrundet har til saman lang røynsle frå ulike delar av skuleverket: ungdomsskulen, alle studieretningane i den vidaregåande skulen og frå teknisk fagskule. I to forfattargrupper har dei utvikla kvar sine komponentar til Tal i arbeid; dei utgjer eit heildekkjande verk for matematikkfaget i dei yrkesfaglege studieretningane i den vidaregåande skulen.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788203325526
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Aschehoug
Språk
Product language
Nynorsk
Publisert
2000