Denne detaljrike boka handlar om det som er utanpå husa . tekking og kleding med materialar og leggjemønster som vi finn eller som fanst på hus i Noreg. For den som skal restaurere, vil boka såleis vera til stor nytte. Samanlikna med det vi ser i mykje av nyare hus, er dei gamle teknikkane påfallande varige. Spon på stavkyrkjer kan liggje i fleire hundre år. Kledningar frå tidleg på 1800-talet kan vera like gode som nye, medan kledningar lagde berre for 20 år sidan, rotnar. Mange vil difor nytte seg av eldre byggjemåtar, også av di dei er vakre. Mindre varige løysingar, men som nyttar kortreist råstoff så som lyng, ris, granbork og halm, er også med i boka. Største delen av boka er skriven av Jon Bojer Godal, men han er godt supplert av Aadne Sollid, Einar Engen, Grete Holmboe, Jørn Berget, Roald Renmælmo og Trond Oalann, medan Steinar Moldal har teikna dei fleste illustrasjonane. Dei har alle vore aktive i arbeid med å dokumentere byggjeskikken vår.
Les mer
På grunnlag av intervju og samarbeid med eldre tømmrarar og analysar av eksisterande bygg, tek boka for seg emne frå materialforståinga. Vekta er lagd på ytre kledning og taket, og boka tek opp leggjemåtar og kva slags tre som kravdest. Med litteraturliste.
Les mer
Forord av Eivind Falk

Produktdetaljer

ISBN
9788232100392
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Akademika
Vekt
1055 gr
Høyde
245 mm
Bredde
178 mm
Dybde
28 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
381

Forfatter