Traumer og dissosiasjon

Traume betyr «skade», eller «sår» (fra gresk). Når ordet traume brukes, snakkes det altså om den psykiske skaden forårsaket av hendelsen, og ikke om selve hendelsen som sådan.

Ved vanlige livshendelser aktiveres tanker, følelser og kroppslige fornemmelser som så blir bearbeidet i tenkehjernen og sammenholdt med tidligere erfaringer for å skape mening. Ved traumatisering vil stress og angstnivået bli så høyt at hjernen overveldes, slik at det ikke blir mulig for hjernen å bearbeide opplevelsen. Da skjer dissosiasjon – brudd i sammenhengen mellom hendelsen og reaksjonen på hendelsen.


Akademika stilte med en velfylt og spennende bokstand på den internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen i Kristiansand, 22. -24. mai 2019. 

Les mer om konferansen her

Listen under inneholder et utvalg fra denne standen.