TRAUME

Et psykisk traume er en reaksjon på en traumatisk situasjon eller hendelse som kan oppfattes som svært ubehagelig, og som kan ødelegge fundamentale bilder eller skjemaer om seg selv eller verden generelt. Her har Akademikas fagansvarlige laget en bokliste om temaet "Traume", hva dette er, hvordan forebygge og hjelpe personer som har havnet i en slik situasjon.