Veiledning mer enn ord

Heftet / 2002 / Bokmål
315,-
268,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Veiledning av studenter og yrkesutøvere i ulike profesjoner har som overordnet hensikt å utvikle den profesjonelle kompetansen. Denne kompetansen består av tre hovedkomponenter: den kognitive, den affektive og den handlingsrelaterte. Sidsel Tveiten gir en grundig redegjørelse for veiledningsbegrepet, og beskriver praktiske innfallsvinkler til veiledning. Helhetsperspektivet på læring og veiledning er grunnleggende for veiledningsmodellen. Tredje del i boken vektlegger praktiske metoder. Denne 2. utgaven har med en beskrivelse av situasjonsanalyse som metode i veiledning. Boken bygger på teori om konfluent pedagogikk, gestaltveiledning og psykosyntese. Dette teoretiske fundamentet belyses i forhold til veiledning i funksjonsorienterte fag og profesjoner som tar sikte på å videreutvikle profesjonell kompetanse. For øvrig er boken oppdatert i forhold til nyere litteratur om emnet, og har fått et generelt faglig og pedagogisk løft. Målgruppen er studenter og yrkesutøvere i ulike profesjoner innen helsevesenet, sosialsektoren og skoleverket. Sidsel Tveiten er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Akershus, avdeling for sykepleierutdanning. Hun har mange års erfaring som lærer og veileder både for studenter og sykepleiere i praksis, og hun har holdt kurs i veiledning en rekke steder rundt i landet. Tveiten har skrevet flere bøker, deriblant Pedagogikk i sykepleiepraksis.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276748550
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2002