Akademika Studentsenteret

Åpningstider:

Mandag 09.00 - 16.30
Tirsdag 09.00 - 16.30
Onsdag 09.00 - 16.30
Torsdag 09.00 - 16.30
Fredag 09.00 - 16.30
Lørdag 11.00 - 15.00


Fagområder: 
Jus, Humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, data og realfag, utdanningsvitenskapelige fag og psykologi

Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken:
- Universitetet i Bergen
- NLA Høyskolen Sandviken
- Høyskolen Kristiania Bergen

student

profil

Kontakt

Parkveien 1
5007 Bergen

Instagram:
@akademikastudentsenteret

Butikkleder:
Linn Ødegård:
linn.odegard@akademika.no

Fagansvarlige:
Paul Lund:
paul.lund@akademika.no, 

Christi Elin Nedreås:
Christi.Elin.Nedreas@akademika.no
Irene Frimanslund Storsæt: 
Irene.storsat@akademika.no