Akademika Studentsenteret

Åpningstider 7 – 19. januar: 
Mandag-fredag - kl 09.00 - 18.00

Lørdag - kl 11.00 - 15.00

Åpningstider:

Mandag 09.00 - 17.00
Tirsdag 09.00 - 17.00
Onsdag 09.00 - 17.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 17.00
Lørdag 11.00 - 15.00

Fagområder: 
Humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, data og realfag, utdanningsvitenskapelige fag og psykologi

Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken:
- Universitetet i Bergen
- NLA Høyskolen Sandviken
- Høyskolen Kristiania Bergen

Kontakt

Parkveien 1
5007 Bergen

Butikkleder:
Sverre Stordal: sverre.stordal@akademika.no, Mobil: 97586131

Fagansvarlige:

Paul Lund: paul.lund@akademika.no, 
Linn Ødegård: linn.odegard@akademika.no,  
Ellen Henne: ellen.henne@akademika.no
Julie Sanner Lindbom: julie.lindbom@akademika.no
Mai Lisbeth Ørnes: mai.lisbeth.ornes@akademika.no
Irene Frimanslund Storsæt: 
Irene.storsat@akademika.no