Akademika Studentsenteret

Sommerstengt i perioden 6.juli - 28.juli.

Åpningstider:

Mandag 09.00 - 16.30
Tirsdag 09.00 - 16.30
Onsdag 09.00 - 16.30
Torsdag 09.00 - 16.30
Fredag 09.00 - 16.30
Lørdag Stengt

 

Fagområder: 
Jus, Humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, data og realfag, utdanningsvitenskapelige fag og psykologi

Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken:
- Universitetet i Bergen
- NLA Høyskolen Sandviken
- Høyskolen Kristiania Bergen

student

profil

Kontakt

Parkveien 1
5007 Bergen

Instagram:
@akademikastudentsenteret


Butikkleder:
Sverre Stordal: sverre.stordal@akademika.no, Mobil: 97586131 (Ute i permisjon t.o.m. 19.juli)
Fungerende butikkleder: Eli Gerhardsen
eli.gerhardsen@akademika.no

Fagansvarlige:

Paul Lund: paul.lund@akademika.no, 
Linn Ødegård: linn.odegard@akademika.no,  
Ellen Henne: ellen.henne@akademika.no
Julie Sanner Lindbom: julie.lindbom@akademika.no
Mai Lisbeth Ørnes: mai.lisbeth.ornes@akademika.no
Irene Frimanslund Storsæt: 
Irene.storsat@akademika.no