Akademika Studentsenteret

Butikken har reduserte åpningstider inntil videre:

Mandag til fredag kl. 10.30 – 15.00
Lørdag stengt

Åpningstider:

Mandag 09.00 - 16.30
Tirsdag 09.00 - 16.30
Onsdag 09.00 - 16.30
Torsdag 09.00 - 16.30
Fredag 09.00 - 16.30
Lørdag 11.00 - 15.00

 

Fagområder: 
Jus, Humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, data og realfag, utdanningsvitenskapelige fag og psykologi

Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken:
- Universitetet i Bergen
- NLA Høyskolen Sandviken
- Høyskolen Kristiania Bergen

student

profil

Kontakt

Parkveien 1
5007 Bergen

Instagram:
@akademikastudentsenteret

Butikkleder:
Eli Gerhardsen:
eli.gerhardsen@akademika.no

Fagansvarlige:

Paul Lund:
paul.lund@akademika.no, 

Ellen Henne:
ellen.henne@akademika.no
Linn-Karen Lyngbø: 
linn-karen.lyngbo@akademika.no
Mai Lisbeth Ørnes:
mai.lisbeth.ornes@akademika.no
Irene Frimanslund Storsæt: 
Irene.storsat@akademika.no