Akademika Studentsenteret

Utvidet åpningstid (19-31.august):
Mandag - fredag 09.00 - 18.00
Lørdag 11.00 - 15.00
 

Salg av pensum til medisin på BB-bygget på Haukeland:
Onsdag 14. august – 10.00-14.00
Tirsdag 20. august – 12.00-15.30
Tirsdag 27. august – 09.00-12.30

Vi leverer pensum på Haukeland mandag-onsdag-fredag i uke 33 - 35 klokken 12.00

Bestill pensum på hvl@akademika.no

Åpningstider:

Mandag 09.00 - 16.30
Tirsdag 09.00 - 16.30
Onsdag 09.00 - 16.30
Torsdag 09.00 - 16.30
Fredag 09.00 - 16.30
Lørdag 11.00 - 15.00

 

Fagområder: 
Jus, Humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, data og realfag, utdanningsvitenskapelige fag og psykologi

Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken:
- Universitetet i Bergen
- NLA Høyskolen Sandviken
- Høyskolen Kristiania Bergen

student

profil

Kontakt

Parkveien 1
5007 Bergen

Instagram:
@akademikastudentsenteret


Butikkleder:
Sverre Stordal: sverre.stordal@akademika.no, Mobil: 97586131

Fagansvarlige:

Paul Lund: paul.lund@akademika.no, 
Linn Ødegård: linn.odegard@akademika.no,  
Ellen Henne: ellen.henne@akademika.no
Julie Sanner Lindbom: julie.lindbom@akademika.no
Mai Lisbeth Ørnes: mai.lisbeth.ornes@akademika.no
Irene Frimanslund Storsæt: 
Irene.storsat@akademika.no