Ytterliggående og populistiske krefter truer gjentatte ganger demokratiet. Har vi en god nok forståelse av hva et demokrati innebærer? Er vi villige til å gi det fra oss? Hva er alternativene?

Vi har samlet en rekke titler som belyser temaet.