Dette vet vi om: BARNEHAGEN

Dette vet vi om Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Dette vet vi om: SKOLEN

Dette vet vi om Skolen er en serie som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle gode læringsmiljøer for elevene. Heftene er forskningsbaserte og viser til tiltak som har dokumentert effekt skrevet av de fremste skandinaviske forskere innenfor hvert område et viktig verktøy for alle lærere og skoleledere. En del av heftene er pensum rundt om i landet, og flere av titlene er etterspurte til oppgaveskriving og som selvvalgt pensum for studenter.

Samlepakker