Innovasjon

Kan kriser gi grobunn for innovasjon? Trenger vi nå, kanskje mer enn noen gang at noen tenker helt nytt, for å klare å møte utfordringene i samfunnet vårt? Her finner du inspirerende og gode bøker om det å kunne tilpasse virksomheter til nye behov, og stadig være i utvikling og forandring.

 

 

BI-relaterte bøker

Deisse bøkene brukes som pensum på to av kursene ved BI. Kursene heter Forretningsutvikling og innovasjon og Nyskaping og kommersialisering.

Kreativitet

Våg å tenke nytt