Mange av oss har nå en annerledes arbeidshverdag. Hvordan kan vi best møte de nye utfordringene?

Hvordan kan vi fungere godt sammen uten å fysisk møtes? Hvordan kommuniserer vi best? Hvordan beholder vi og andre motivasjonen?

Akademika har i samarbeid med  Gyldendal Akademisk, Fagbokforlaget, Universitetsforlaget og Cappelen Damm samlet de beste bøkene som kan gi støtte og tips gjennom arbeidsdagene som kommer. Vi står sammen i dette.

Kriseledelse

Digital arbeidsdag

Anbefalt