Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-fagene

Heftet / 2009 / Bokmål
419,-
352,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Fagbokforlagets lærebokverk for fagskolenes LØM-fag består av to lærebøker med tilhørende arbeidsbøker, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-fagene og Økonomistyring for LØM-fagene. Til sammen dekker utgivelsene læreplanens kompetansemål både i bredden og i dybden. Bøkene tar sikte på å gi studentene en grunnleggende økonomisk-administrativ kompetanse og sette dem i stand til å løse praktiske problemstillinger innenfor feltet. De er basert på læreplanenes intensjoner om lokale tilpasninger. Begge bøkene kan brukes i tilsvarende innføringskurs. Sammen med en egen lærebok i økonomistyring dekker denne boken emnene organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse innenfor LØM-fagene ved fagskolene. Bøkene har som felles siktemål å øve opp studentenes evne til å treffe gode beslutninger for bedriften med hensyn til både intern ledelse og økonomistyring og ekstern tilpasning til ønsker og behov i markedet. Et gjennomgående trekk ved fremstillingen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av foretaket. Fremstillingen har for øvrig et generelt preg, og eksemplene er hentet fra mange ulike bransjer og virksomheter. Dette har sin bakgrunn i at de problemstillingene som drøftes, gjelder for alle typer bedrifter: hvordan den interne kapasiteten skal utnyttes for å få et best mulig økonomisk resultat, hvilke kundegrupper bedriften skal satse på for å utnytte sine sterke sider best mulig, hvordan bedriften skal gå frem når den skal rekruttere nye medarbeidere, og så videre. Til læreboken er det utgitt oppgavesamlinger med «test-deg-selv»-spørsmål, caseoppgaver og tidligere eksamensoppgaver. Frode Hjertnes er utdannet siviløkonom ved NHH. Han underviser i LØM-fagene ved Bergen tekniske fagskole og i markedsføring og ledelse ved Bjørgvin videregående skole. Han har tidligere utgitt «Organisasjon og ledelse for teknisk fagskole» (med Ole-Jacob Møklebust).
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245008159
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2009