Mitt klimaregnskap - et forsøk på å leve bærekraftig - og løsningene vi trenger

Klima og miljø har fått økt fokus den siste tiden, spesielt etter FNs klimarapport. Flere og flere ønsker å leve mer bærekraftig og kutte ned på klimagassene vi slipper ut, men hva skal til for å klare dette? Hva kan vi bidra med i hverdagen? Kan du spise kjøtt, handle nye klær eller fly til Syden? Anja Bakken Riise ville finne ut hva det vil si å leve miljøvennlig, og ga seg selv et klimabudsjett. I hennes nye bok, «Mitt klimaregnskap», får du vite de viktigste tingene du selv kan gjøre for å leve miljøvennlig, og hvordan vi må endre politikken som skaper overforbruk og klimakrise.

 

Forfatterens topp tips:

  1. Å erstatte en flytur med en togtur
  2. Å spise mindre, men bedre kjøtt – som for eksempel økologisk norsk sau eller geit
  3. Å bli medlem i en miljøorganisasjon eller et parti som tar klima- og naturkrisen på alvor, for å få på plass de store samfunnsendringene.

«Jeg ville skrive denne boka, fordi jeg har lyst til å kunne se meg selv i speilet og si: Slapp av, du lever i tråd med verdiene dine. Dessuten ville jeg svare alle dere som lurer og spør «hva kan jeg gjøre?». Du er ikke alene. To av tre nordmenn er bekymret for klimakrisen. Enda flere er bekymret for tap av natur. Mange har et engasjement og et ønske om å bidra, men er usikre på hva de bør gjøre – og om det nytter. Denne boka er til dere.»

-Anja Bakken Riise