Denne læreboka støtter elevens arbeid med kjerneelementet: forebygging av helseskader og ulykker. Forfatterne er opptatt av at eleven gjennom opplæringen oppdager at et godt arbeidsmiljø krever noe av oss alle ? at hvordan vi presterer, trives og utvikler oss i arbeidslivet, er avhengig av et godt arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsnæringen er en risikoutsatt bransje, og et godt arbeidsmiljø krever årvåkenhet og kunnskaper. Innholdet i læreboka er organisert i tre deler: I del 1, Arbeidsmiljø, beskrives aktuelle rammevilkår for den norske arbeidslivsmodellen, organisering av bedrifter og arbeidsplasser og roller som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. I del 2, Dokumentasjon, viser vi både lovpålagte krav til dokumentasjon, bedriftenes behov for egen dokumentasjon og hvordan dette arbeidet kan systematiseres. Del 3, HMS-håndbok for elever, inneholder beskrivelser av de temaene som bedriftene vektlegger ved inntak av nye medarbeidere. Alle tema i læreboka avsluttes med repetisjonsspørsmål og praktiske arbeidsoppgaver. Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk: Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse - del 2, særløpsfagene Arbeidsmiljø og dokumentasjon Tegningsforståelse og 3D-modellering Nettressurs bygg- og anleggsteknikk
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788211037992
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
185 gr
Høyde
260 mm
Bredde
206 mm
Tykkelse
3 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
60