Kode 1 (2021) er en alt-i-ett-lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i informasjonsteknologi. Leseren ledes og utfordres gjennom faget med utforskende oppgaver, kreativ problemløsning og kritisk tenkning rundt fagets nyvinninger og dagsaktuelle temaer. I de første kapitlene i Kode 1 får elevene en grundig innføring i å lage nettsider med HTML og CSS, etterfulgt av programmering i JavaScript med rammeverket Svelte. Elevene kommer da raskt i gang med fagets praktiske arbeidsmetoder. Hvert kapittel har en oversiktlig teorifremstilling med forklarende tekst og et rikt antall eksempler som belyser teorien. Viktig fagstoff framheves i egne faktabokser, og sammenfattes i et eget sammendrag på slutten av teoridelen av kapittelet. Relevant ekstrastoff gir teorien en ekstra dimensjon og bidrar til å vekke elevens utforskertrang og nysgjerrighet. Bakerst i hvert kapittel er en oppgavesamling som er rik på varierte oppgaver. Her får eleven boltre seg med kreativitet og problemløsning. Oppgavene er sortert på delkapittel og merket med kompetansenivå. Kompetansenivåene er i tråd med fagfornyelsens presiserte kompetansebegrep, som innebærer kunnskap, ferdigheter og refleksjon og kritisk tenkning. Oppgavene i hvert delkapittel har en gradvis progresjon i kompetansenivå og kompleksitet. I arbeidet med nye Kode har vi lyttet til erfaringer og innspill fra lærere og elever. Hele boka er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen. Til Kode er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever som følger bokas struktur. Ressursene supplerer boka og gir elevene mulighet til å utforske ulike temaer i informasjonsteknologi gjennom undervisningsopplegg, flere oppgaver, løsningsforslag og tilleggsstoff om dagsaktuelle temaer. Læreren finner lærerveiledninger, tips til undervisningsopplegg, forslag til årsplaner, digital utgave av eksemplene i boka, PowerPoint-presentasjoner, kapittelprøver og tips til andre vurderingsformer. Kode 1 finnes også som digital lærebok: Kode 1 Unibok og Kode 1 Brettbok.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202696108
Publisert
2021-10-04
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Serie
Vekt
1125 gr
Høyde
280 mm
Bredde
210 mm
Dybde
22 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
369

Illustratør