Asperger

Asperger er en funksjonshemming innen autismespekteret. Mennesker med Asperger vil generelt ha utfordringer med sosial samhandling og ha et smalt eller innsnevret interessefelt. De kan ha svært godt utviklede ferdigheter knyttet til dette bestemte interessefeltet, men ujevn evneprofil som gjør det vanskelig for omgivelsene å avgjøre hva personen klarer.  Vil du lese mer om Asperger? Vi har flere titler å by på.