Vinnerkultur

Norge, best i verden? Ja, en lang vinter med sanking av edle medaljer i idretten kan tyde på det. Men plassen på podiet kommer ikke av seg selv. Store nasjonale prestasjoner, ikke bare i idretten, men også i næringslivet, er bygd på en enorm arbeidsinnsats, godt lagarbeid og dyktig ledelse. Disse aktuelle titlene viser hva som er nødvendig for å etablere en prestasjonskultur, og hvordan man kommer dit.