Mikhail Gorbatsjov og den kalde krigen

Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov, huskes i Vesten som en av det forrige århundres største statsmenn. Gorbatsjov har blitt lovpriset for sine gode intensjoner og prestasjoner, samt visjonære lederskap, men Russland er ikke like begeistret og husker ham med bitterhet og avsky.

Gorbatsjov bygde bro mellom øst og vest og fikk slutt på den kalde krigen, og 25. desember 1991 annonserte han at Sovjetunionen ikke eksisterte lenger. Russland husker dette som utelukkende negativt. Arbeidsledighet og lovløshet i landet økte, samtidig som lønningene og livskvaliteten sank. Vesten ser derimot på Gorbatsjov sin lederstil som redelig da han avstod fra å bruke vold og valgte en langsom tilbaketrekning fra maktposisjonen.

Her har vi samlet noen bøker for deg som vil lese mer om denne perioden.